ผ้าม่าน  มู่ลี่  ม่านม้วน  ม่านพับ   ม่านปรับแสง  ฉากกั้นห้อง  วอลเปเปอร์  พื้น  พรม  หญ้าเทียม

หน้าแรก พรม

พรม Carpet

+ พรมอัดเรียบ - หน้ากว้าง 1.5 เมตร * ยาว 30 เมตร = 45ตรม./ม้วน หนา 3 มิล

+ พรมอัดลูกฟูก & ขนฟู - หน้ากว้าง 2 เมตร * ยาว 25 เมตร = 50ตรม../ม้วน หนา 5 มิล

+ พรมแผ่น Homey CU10 - ขนาด 50x50 20แผ่น มี 5ตรม./กล่อง หนา 4.5 มิล

+ พรมแผ่น Grandness TB30 - ขนาด 50x50 20แผ่น มี 5ตรม./กล่อง หนา 3.5 มิล

+ พรมแผ่น Exhibition 50 - ขนาด 50x50 20แผ่น มี 5ตรม./กล่อง หนา 3.2 มิล

+ พรมแผ่น Inliner TB 51 - ขนาด 50x50 20แผ่น มี 5ตรม./กล่อง หนา 3.2 มิล

+ พรมแผ่น Ornate TB52 - ขนาด 50x50 20แผ่น มี 5ตรม./กล่อง หนา 3.2 มิล

+ พรมแผ่น Amicable TAB3 - ขนาด 50x50 20แผ่น มี 5ตรม./กล่อง หนา 3/4/6 มิล

+ พรมแผ่น Freedom TAB5 - ขนาด 50x50 20แผ่น มี 5ตรม./กล่อง หนา 3/4/6 มิล