ผ้าม่าน  มู่ลี่  ม่านม้วน  ม่านพับ   ม่านปรับแสง  ฉากกั้นห้อง  วอลเปเปอร์  พื้น  พรม   หญ้าเทียม

หน้าแรก การสั่งซื้อ

การสั่งซื้อ


1 . ในกรณีที่มีแบบมาให้ เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลพื้นที่ ที่จะติดตั้ง รูปแบบต่างๆ ของงานเบื้องต้น และความต้องการของท่าน เพื่อออกแบบ ประเมินราคา
ในกรณีที่ให้เราออกแบบ ประเมินราคา กรณีนี้หลังจากสอบถามข้อมูลพื้นที่แล้ว จะต้องเข้าสำรวจพื้นที่จริง และสรุปรายละเอียดและส่งแบบงานแก่ท่าน เพื่อประกอบการเลือกใช้บริการของท่าน
2. หากท่านพอใจในเงื่อนไขของเรา ท่านเลือกใช้บริการของเรา การกำหนดรูปแบบ รายละเอียด และอธิบายให้ท่านเข้าใจ และเจ้าหน้าที่จะนัดหมายวันติดตั้ง และวันแล้วเสร็จแก่ท่าน ในขั้นตอนนี้ท่านต้อง ชำระมัดจำร้อยละ 40 ของมูลค่างานที่ท่านสั่งผลิต
3. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการผลิต และจะติดต่อท่านก่อนวันติดตั้งล่วงหน้า เพื่อเตือนให้ทราบวันติดตั้งที่กำหนดไว้
4. เจ้าหน้าที่จะเข้าไปติดตั้งตามนัดหมายไว้ ซึ่งเมื่องานติดตั้งแล้วเสร็จ ท่านสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของงานได้ โดยเจ้าหน้าที่ติดตั้งจะแก้ไขจนงานเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนนี้ท่านต้อง ชำระส่วนที่เหลือร้อยละ 60 ของมูลค่างานที่ท่านสั่งผลิต

การรับประกันสินค้า

หลังจากงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและท่านก็มีความพึงพอใจการงานของเราแล้ว การรับประกันสินค้าของเรา จะรับประกันวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติ เรา รับประกันสินค้าวัสดุอุปกรณ์ 1 ปีเต็ม โดยท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดความเสียหายแก่ตามความเป็นจริง